DT Bulgaria No. 4, 2023 - Dental Tribune E-Paper

Search Dental Tribune

E-papers

E-paper editions are exact digital copies of the DTI print publications. Readers can search and navigate through the e-paper, as well as download and print pages to read offline. In order to promote wide dissemination to our international readership, access to most e-papers is free.

DT Bulgaria No. 4, 2023

Latest issue

DT Bulgaria No. 4, 2023

Cover / Editorial / ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА / 4D ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА С MODJAW TECH IN MOTION / РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ С ОБОГАТЕНА И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДЕНТАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ / ДИГИТАЛЕН РАБОТЕН ПРОТОКОЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА 3D ПРИНТИРАНИ ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ / SMILE OF THE YEAR AWARDS 2024 С ОБНОВЕНО ЖУРИ И НОВИ КАТЕГОРИИ / Интервю / КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ ПОБЕДИТЕЛ В КА ТЕГОРИЯ „КОМПЛЕКСНИ ЕСТЕТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ“ В КОНКУРСА „УСМИВКА НА ГОДИНАТА 2023“ / КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ ПОБЕДИТЕЛ В КАТЕГОРИЯ „КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ С ИЗЦЯЛО ДИГИТАЛЕН ПРОТОКОЛ“ В КОНКУРСА „УСМИВКА НА ГОДИНАТА 2023“ / НЕХИРУРГИЧЕН ПОДХОД ПРИ ПЕРИАПИКАЛНИ ЛЕЗИИ С НАДКРИТИЧЕН РАЗМЕР / ВЪНШНА ЦЕРВИКАЛНА КОРЕНОВА РЕЗОРБЦИЯ В ПРЕДНИЯ УЧАСТЪК НА ДОЛНАТА ЧЕЛЮСТ: ДИАГНОСТИЦИРАНЕ И ЛЕЧЕБНИ ВЪЗМОЖНОСТИ / ОРТОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ НА РАСТЯЩ ПАЦИЕНТ С АСИМЕТРИЯ, ОКЛУЗАЛЕН КАНТ И КРЪСТОСАНА ЗАХАПКА ВЪВ ФРОНТА /

Table of contents
advertisement
advertisement